historia

En god historia.

Även om det är framtiden vi siktar mot så är det vår historia vi vilar på. Utan erfarenheten kan vi inte nå våra kvalitetsmål. I sex decennier har våra kunder till stor del bestått av glasmästare som ställer högsta krav på kvalitet. Det har gett oss en unik inblick i glasets potential vilket också bidrar till att både produkter och  sortiment ständigt utvecklas. I glaset märks vår passion för  materialet och i metallkomponenterna är kunskapen insvetsad. Idag kännetecknas våra produkter av estetisk design i kombination med mästerlig funktion, precision och lång livslängd. Men vår historia slutar inte där. För varje ny innovation adderas en berättelse till vår verksamhet.