innovation

Innovationer skapar nya produkter.

Vi är rätt stolta över det vi åstadkommit hittills. Avskalad skönhet i kombination med funktion och hållbarhet är Invitreas signum. Men att utveckla sortimentet är något som vi ständigt har i åtanke. Utmaningen är att förbättra både detaljer och helhet. Ett bra exempel är duschväggen vars patentskyddade låsprofil förkortar monteringstiden och förenklar finjusteringen betydligt. Parallellt med vår egen nyfikenhet och innovationskraft är vi lyhörda för nya idéer. Eftersom vi samarbetar och levererar till hantverkare kan vi utveckla produktlösningar efter de behov som uppstår. Närheten till vår produktion gör att vi kan förverkliga de flesta önskemål.