Skärgårdsserien Skärgårdsserien är en serie duschar framtagna för hörnor och nischar. Läs mer.

Tärnskär
Västkustserien Västkustserien är en serie duschar framtagna för väggar och hörnor, men kan även fästas i anslutning till badkar. Läs mer.

Grebbestad